Pozemek a spoluvlastnický podíl 2/6 na pozemcích o celkové rozloze 8.653 m2, včetně chaty, obec Sobotovice a Ledce u Židlochovic

Pozemek

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení pozemek a spoluvlastnický podíl na pozemcích ve výši 2/6, které se nacházejí ve východním výběžku k.ú. Sobotovice při hranici s k.ú. Ledce u Židlochovic včetně chaty nezapsané v KN.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel:  603 / 515 005

Pozemek p. č. 909/3 – orná půda. Vše zapsáno na LV 509, k. ú. Sobotovice, obec Sobotovice, vedené u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno – Venkov.

Spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 na pozemcích p. č. 909/1 – orná půda, p. č. 909/5 – orná půda, p. č. 913/1 – orná půda a p. č. 1415 – orná půda. Vše zapsáno na LV 514, k. ú. Sobotovice, obec Sobotovice, vedené u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno – Venkov.

Pozemek p.č. 1415 je začleněn do zemědělského lánu, ostatní pozemky jsou pak součástí zahrádkářské kolonie. Na pozemku p.č. 913/1 stojí stará zděná chata, která není zapsána v katastru nemovitostí. Jednoduchá zděná chata situovaná ve svahu v horní části pozemku p.č. 913/1 s odstupem cca 110 m od spodní cesty a cca 170 m od horní cesty, které lemují zahrádkářskou kolonii. Chata je vystavěna na obdélníkovém půdorysu a je tvořena hlavní částí, zastřešenou sedlovou střechou, která má suterén a přízemí, a verandou, zastřešenou pultovou střechou, která je bez suterénu. Vstup do přízemí je řešen z boku přes verandu, vstup do suterénu je s ohledem na částečné zapuštění do svahu řešen samostatně dveřmi v přední štítové stěně.

Další příslušenství pozemků je minimální a tvoří ho pouze oplocení z drátěného pletiva na ocelových sloupcích včetně vstupů. Dále se na pozemcích nachází trvalé porosty. Jedná se ovšem o staré, neudržované ovocné stromy a místy o náletovou vegetaci, zejména keře.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově vymezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na spoluvlastnickém podílu nemovitosti.

Sdílejte: