Komerčně výrobní areál ul. Číčenická 1192, Vodňany, okr. Strakonice

Komerční 2 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení Komerční areál dlužníka AM STEEL s.r.o., který se nachází v ulici Číčenická 1192, 389 01 Vodňany – Vodňany II, okres Strakonice, Jihočeský kraj, Česko na pozemcích parc. č. St. 2405/7, St. 2405/8, St. 2405/9, St. 2405/10, St. 2405/11, St. 2405/12 včetně zastavěných pozemků parc. č. St. 2405/8, 2405/10 a pozemků ostatní plochy parc. č. 641/70, 641/71, 641/73, 641/74 to vše zapsané na LV č. 4903 k. ú. Vodňany.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel: 603 / 515 005

Jedná se o částečně oplocený komerční areál společnosti AM STEEL s.r.o. ve Vodňanech. Společnosti náleží hala, která je umístěna na pozemcích parc. č. St. 2405/7, St. 2405/8, St. 2405/9, St. 2405/10, St. 2405/11, St. 2405/12, ve které se nacházejí výrobní, skladovací, administrativní a technické prostory. Pozemky parc. č. St. 2405/7, St. 2405/9, St. 2405/11, St. 2405/12 jsou ve vlastnictví třetích osob a nejsou součástí prodeje.

V přízemí haly jsou k dispozici dílny, sklady, sklad výpalků, kancelář, dvě umývárny a čtyři WC, šatna, výtah a technické místnosti. Ve 2. nadzemním podlaží se nachází kanceláře, sklady a technické a sociální zázemí. Kanceláře jsou v udržovaném stavu bez výrazných vad. Zbylé vnitřní prostory jsou neudržované ve zhoršeném stavu. Technická dokumentace 2. nadzemního podlaží objektu byla poskytnuta pouze na prostřední část stavby. Stávající výrobní hala je v dobrém technickém stavu. Je zde možnost napojení na elektřinu, vodovod, veřejnou kanalizaci a plynovod. V minulosti byly osazeny nové kondenzační plynové kotle.

Užitná plocha 1. nadzemního podlaží byla stanovena na základě poskytnuté technické dokumentace. Užitná plocha 2. nadzemního podlaží vychází z technické dokumentace, náhledu do katastru nemovitostí (katastrální mapa, ortomapa) a provedeného místního šetření. Užitná plocha 1. NP činí 1 736 m2, užitná plocha 2. NP činí 1 489 m2.

Na výrobní halu navazují přístřešky. Jedná se o jednoduché ocelové konstrukce. Okolí haly týkající se pozemků parc. č. 641/70, č. 641/71, 641/73 a 641/74 představuje zpevněné plochy pro manipulaci s materiálem, příjezdové cesty a také slouží k parkování. Tyto pozemky tvoří se stavbou jednotný funkční celek.

Přístup k areálu je možný z veřejné komunikace z ulice Číčenická či Kodádkova. Celková výměra všech pozemků činí 1 922 m2.

Předmět prodeje je v současné době za úplatu v pronájmu.

Údaje obsažené v této kartě nemovitosti mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na předmětné nemovitosti.

Sdílejte: