Pozemek k výstavbě RD, Bílá Třemešné, okres Trutnov

stavební pozemek

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení pozemky pro výstavbu bydlení v rodinných domech.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel:  603 / 515 005

Jedná se o pozemky p.č. 261/3 o výměře 883 m2, p. č. 263/1 o výměře 922 m2, zapsané na LV č. 210, pro k.ú. Bílá Třemešná, obec Bílá Třemešná, okr. Trutnov a podíl 2/24 na pozemcích p.č. 1139/1 a 1139/2, které jsou přístupovou cestou na LV č. 806. Pozemky jsou v zastavěné části obce Bílá Třemešná, přístupné z místní zpevněné komunikace. Celkově jsou pozemky (LV č. 210) ve tvaru nepravidelného obdélníku. Pozemky jsou svažité, s nerovným povrchem, částečně oplocené, neudržované, nevyužívané. Okolí tvoří převážně obdobné pozemky (zahrady, pole, jiné plochy) a stavby rodinného bydlení. V docházkové vzdálenosti místní je občanská vybavenost. V Územním plánu Bílá Třemešná jsou pozemky p.č. 261/3 a p.č. 263/1 zařazeny do zastavěné oblasti stabilizované plochy bydlení v rodinných domech, venkovské. Parcely p.č. 1139/1 a 1139/2 jsou vedeny a využívány jako ostatní plocha (komunikace), příjezd k objektům rodinného bydlení a individuální rekreace.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově vymezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

 

Sdílejte: