nejvyšší nabídce

Pozemek k zastavění objektem k bydlení, Píšť, okres Opava

Pozemek k zastavění

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně, v rámci probíhajícího insolvenčního řízení, pozemky v obci Píšť, okres Opava, o celkové rozloze 5.532 m2. Jedná se o dva na sebe navazující pozemky, p.č. 2657/3 o velikosti 1.673m2 a p.č. 2666/16 o velikosti 3.859 m2, k.ú. Píšť, v obci Píšť, Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, zapsáno na listu vlastnictví č. 450.

Dle územního plánu obce Píšť lze pozemek p.č. 2657/3 zastavět objektem k bydlení (plochy smíšené obytné), pozemek p.č.2666/16 je potom veden jako územní rezerva.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel:  603 / 515 005

Pozemky se nacházejí ve východní části obce a navazují na zastavěnou část obce. Přístupné jsou ze silnice (ul. Ratibořická) vedoucí na státní hranici, dále vpravo po nezpevněné cestě (ul. Polní) a přes pozemky jiných vlastníků. Územní plán s přístupovou cestou počítá.

Jedná se o volně přístupné pozemky, obdélník cca 15m x 369m zemědělské půdy, které jsou součástí většího, obdělávaného půdního celku, pozemky jsou udržovány a využívány k zemědělské činnosti. Přístup k pozemkům je možný po nezpevněné polní cestě a pozemcích jiných vlastníků, právně nezajištěn.

Ve vzdálenosti 9 km jižně leží město Hlučín, 13 km západně město Kravaře, 14 km jihovýchodně město Bohumín a 18 km jižně statutární město Ostrava. V obci je základní občanská vybavenost: OÚ, pošta, MŠ, ZŠ, praktický lékař, lékárna, obchody, restaurace. Státní hranice s Polskem cca 400metrů vzdálená.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově vymezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Sdílejte: