Pozemek určený k zástavbě rodinným domem, ul. Šípková, Ohrobec, okres Praha-západ

Pozemek

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení pozemek určený k zástavbě rodinným domem, který se nachází při ulici Šípková, Ohrobec, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko.

Předmětná nemovitá věc představuje pozemek zastavěné plochy nádvoří a zahrady, které spolu tvoří jednotný funkční celek. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 266 k. ú. Ohrobec se nachází v obci Ohrobec v oblasti zvané Károv.

Cenovou nabídku, která nesmí být nižší nežli inzertní cena zasílejte do 6.9.2019

Ohrobec je příměstská obec v okrese Praha – západ při jižním okraji Prahy. Žije zde přibližně 1 300 obyvatel a tvoří ji vesnice Ohrobec a osada Károv. Severní část katastru hraničí s k. ú. Dolní Břežany – Lhota. Východní část sousedí s k. ú. Libeř (Libeň). Na jih hraničí s k. ú. Zvole u Prahy.

Autobusová doprava – v obci mají zastávky příměstské autobusové linky 331 Praha, Kačerov – Jílové u Prahy a 333 Praha, Kačerov – Březová-Oleško. Každý třetí oběh linky 333 zajíždí do oblasti Károva.

Železniční doprava – obec protíná železniční trat´ č. 210 se zastávkou Dolní Břežany – Jarov.

Pozemní komunikace – do obce vedou silnice III. třídy, jedná se o ulici Břežanskou a Zvolskou, které obec protínají v severojižním směru.

Nemovitá věc představuje pozemek zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 604 a pozemek zahrady parc. č. 334/55, které společně tvoří jednotný funkční celek. Jedná se o oplocené pozemky téměř čtvercového tvaru. Jsou rovinaté a jsou velmi dobře přístupné z ulice Šípková. Na pozemku se nachází zbytky stavby – kamenné obvodové stěny jednoho podzemního podlaží a části 1. NP. Pozemek je celkově neudržovaný. Nezastavěná část je zarostlá keři, travním porostem a dalším náletovým porostem. Plot okolo pozemků je zrezlý a poničený. Předmětná nemovitá věc se nachází v lokalitě se zástavbou rodinných a rekreačních domů.

V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. St. 604 evidován jako zastavěná plocha a nádvoří s výměrou 98 m2. Pozemek parc. č. 334/55 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o výměře 348 m2. V územním plánu obce Ohrobec je tato plocha vedena jako plocha smíšená obytná. Vzhledem k tomu, že se na pozemku parc. č. St. 604 nachází zbytky stavby, která je v dezolátním stavu, předpokládá se odstranění stavby pro následné využití pozemku k výstavbě nového domu.

Přípojky:

  • elektřina na pozemku (odpojeno)
  • vrt studny (na pozemku, stav neověřen)
  • veřejný vodovod v ulici (lze připojit)
  • veřejná kanalizace v ulici (lze připojit)

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele. V případě Vašeho zájmu nás telefonicky nebo elektronicky kontaktujte.

Sdílejte: