RD – Hospodářské stavení v obci Nové Třebčice 22, Veliká Ves, okr. Chomutov

Hospodářské stavení 7 Ložnice 1 Koupelna 1 Garáž 1 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exklusivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení rodinný dům obci Nové Třebčice č.p. 22, Veliká Ves, okr. Chomutov umístěný na parcele č. 380/1, dále zemědělské stavby umístěné na parc. č. 379/1 a 380/3, pozemek parc. č. 379/1, 380/1, 380/2 a 380/3, orná půda parc. č. 359/19 a 359/20 a zahrada parc. č. 381) nemovité věci zapsané na LV č. 343 k. ú. Veliká Ves, ve vlastnictví SJM Rosíval Zdeněk a Rosívalová Kateřina, vedeno pod spis.zn.: KSUL 91 INS 30024/2015

 
Nemovitá věc představuje rodinný dům č. p. 22 a zemědělské stavby s pozemky, přičemž stavba rodinného domu a zemědělských staveb s pozemky parc. č. 359/19, 359/20, 379/1, 380/1, 380/2, 380/3 a 381 tvoří společně s příslušenstvím jeden funkční celek.
Rodinný dům představuje zděnou budovu bez zateplení, která má dvě nadzemní podlaží a půdu. Má polovalbovou střechu, střešní krytina je z pálené tašky. Okna i dveře jsou původní dřevěná. Budova není zateplena, omítka je původní, na mnoha místech opadá a je popraskaná.
Dispozice rodinného domu: v 1. NP je chodba, kuchyně, pokoj a sprchový kout a WC, ve 2. NP jsou dispozice 3+1.
Na pozemku se dále nachází zemědělské stavby. V pravé části pozemku se nachází stodola, která je c cca 1/3 určena k demolici. Střecha zde chybí úplně, zůstaly zde jen zděné zdi. Zbylé 2/3 potřebují rekonstrukci, avšak má ještě nějaké využití. Jedná se o zděnou budovu se sedlovou střechou. Krov je zachovalý, ovšem cca v 1/4 chybí střešní krytina. Budova je téměř bez omítky. V zadní části zahrady se nachází poslední zemědělská budova, která dříve sloužila pravděpodobně jako sklad. Nyní však již nemá žádné využití, jelikož zde stojí pouze obvodové zdi, střecha ani krov zde též již není, tato budova je též určena k likvidaci.
Pozemky jsou jinak rovinaté, udržované a oplocené. Možnost parkování v ulici přímo před domem či na pozemku.
Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu činí odhad užitné plochy 492,80 m2. Zastavěná plocha činí odhadem 308 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.
 
Celková plocha pozemku parc. č. 359/19 (orná půda) činí 4 m2, plocha parc. č. 359/20 (orná půda) je 46 m2, dále celková plocha pozemku parc. č. 379/1 (zastavěná plocha a nádvoří) činí 582 m2, plocha parc. č. 380/1 (zastavěná plocha a nádvoří) je 286 m2, výměra pozemku parc. č. 380/2 (ostatní plocha) je 2 100 m2, plocha pozemku parc. č. 380/3 (zastavěná plocha a nádvoří) činí 462 m2 a celková výměra pozemku parc. č. 381 (zahrada) je 139 m2.
Příslušenství rodinného domu – stodola, oplocení.
 
Znalecký posudek na vyžádání k dispozici, Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem, Prodej ve stavu jak stojí a leží, Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvečním správcem, Platba na účet insolvenčního správce v plné výši.
Sdílejte: