RD v obci Branice 34, okr. Písek

Dům

Kontaktujte nás
Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení samostatně stojící rodinný dům v obci Branice č.p. 34, okr. Písek, LV č. 319 součást pozemku parc.č. St. 37 pozemek parc.č. St. 37, LV č. 319 (242 m2, zastavěná plocha a nádvoří)

Jedná se o původní chudobinec cca 100 let starý, kdy bylo započato s rekonstrukcí původního objektu – zůstalo pouze částečně kamenné obvodové zdivo, které bylo částečně vyspraveno a k původnímu půdorysu byla přistavěna nová obytná část. Stavba je postavena do úrovně 1.NP a poslední stavební částí bylo vylití stropů. Nicméně rozestavěnost stavby je cca 5 let (dle sdělení souseda) a stavba nebyla nijak zakonzervovaná a zajištěná proti povětrnostním vlivům. Proto je technický stav ke dni ocenění poměrně špatný. Přístavba je udělána z pálených cihel 44 cm na maltu. Oka jsou osazena v nové přístavbě a jsou dřevěná zdvojená. Nemovitost je zasazená do svahu kdy ve spodní části jsou dvě NP. Nemovitost je možné napojit na sítě v přilehlé komunikaci tj. voda, el., kanalizace.

Pozemky tvořící funkční celek se stavbou činí 242 m2.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!! Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele.
V případě Vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujte.

Sdílejte: