Rodinný dům 2+1 Polom č.p. 7 Bochov, okr. Karlovy Vary

Rodinný dům 2 Ložnice 1 Koupelna

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení rodinný dům 2+1 s pozemky v obci Polom 7, PSČ 364 71 Bochov – Polom, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, to vše vedeno na LV č. 49 k. ú. Polom u Údrče (objekt k bydlení Polom, č. p. 7 umístěný na pozemku parc. č. St. 16/3 včetně tohoto pozemku).

Rodinný dům se nachází v malé obci s převážně rekreačními chalupami v blízkosti obce Údrč, cca 5 kilometrů od silnice první třídy číslo I/6. Silnice třetí třídy číslo III/00624 je jedinou silnicí vedoucí do obce. Tato silnice je slepá a končí v polích za posledním domem. Jde tedy o velmi klidnou obec, ovšem bez jakékoliv občanské vybavenosti. V blízkosti nemovité věci se nachází kaplička. Občanská vybavenost je ve městě Bochov, vzdáleném cca 7 kilometrů. Objekt k bydlení leží v lokalitě s malým množstvím domů. Sousední pozemky tvoří zejména zemědělské parcely a lesy.

Jedná se o zděnou stavbu z cihly a kamene s jedním nadzemním podlažím, obyvatelným podkrovím a půdou. Exteriér domu je v původním neudržovaném stavu bez zateplení. Dům má částečně opadanou fasádu. Zdivo je vlhké. Stáří domu je odhadováno zhruba na 100 let. Střecha je sedlová se starou střešní krytinou, která je téměř v havarijním stavu. Vizuálně zřetelně propadlý krov, poškozené latě nebo kleštiny střechy, mnoho rozbitých tašek. Okna jsou původní dřevěná. V prvním nadzemním podlaží jsou okna zamřížovaná. Vstup do domu je umístěn na boční stěně domu. Dveře jsou bílé barvy, okolní futra jsou rezavá. Dům disponuje svodem dešťové vody. Komín je ve špatném stavu. Objekt bydlení je napojen na přípojky elektřiny, k dispozici je také studna a septik. Vytápění je pomocí tuhých paliv. K domu náleží také garáž, která je tvořena jako součást stavby domu. Za domem je umístěn malý kamenný sklep.

Jelikož nebyl umožněn přístup do vnitřních prostor domu, je tudíž předpokládán interiér ve stejném stavu jako exteriér. Povinný neumožnil vstup z důvodu vzpříčení vstupních dveří. Dle dostupných informací od majitele je dům dispozičně řešen jako 2+1 s betonovými podlahami. V interiéru jsou zánovní sanační omítky. Dle majitele je dům dlouhodobě nevyužíván.

Přístup k domu je možný z návsi v centru obce nad rybníkem. Pozemek, na kterém se dům nachází, je rovinatý až mírně svažitý. Parkování je možné částečně u domu. Zahrada se nachází zejména za domem. Pozemek je oplocen. Zahrada je převážně zarostlá křovinami a stromy.

V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 16/3 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 400 m2.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!! Znalecký posudek se připravuje. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově vymezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti – nemovitost je tak zcela oddlužena.

Sdílejte: