Rodinný dům v ul. Pražská 6, Žalany, okr. Teplice

Rodinný dům 8 Ložnice 2 Koupelna 3 Garáž 2 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení dvougenerační rodinný dům 6+2 (v každém patře jedna bytová jednotka), které se nachází v ulici Pražská 6, 417 63 Žalany – část obce Žalany, okres Teplice, Ústecký kraj, to vše vedeno na LV 375, kat. území Žalany, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.

Rodinný dům není užíván – je ihned volný.

Jedná se o samostatně stojící, patrový rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně – technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Dveře domu jsou plastové prosklené a dřevěné prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, plynovodu do kapličky před domem.

Na pozemku parc. č. St. 9/2 stojí stavba rodinného domu č.p. 6. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 183 m2. Pozemky parc. č. St. 9/2, parc. č. St. 9/5, parc. č. 43, parc. č. 44/2, parc. č. 1142 a parc. č. 1226 na sebe navazují a tvoří spolu jeden funkční celek. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako ostatní plocha, zahrada a zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěný plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty, 3 garáže, skleník, kolna a pergola. Konstrukce garáží je zděná. Střecha garáží je pultová. Na střeše jsou žlaby se svody. Vrata garáží jsou dřevěná dvoukřídlá. Konstrukce kolny je zděná. Střecha je plochá. Dveře kolny jsou dřevěné prosklené. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1065/18 ve vlastnickém právu obce Žalany.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, kolna, 3 garáže, skleník a pergola.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele. V případě Vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujte.

Sdílejte: