Dvougenerační rodinný dům v ul. Čechova 302, obec Libochovice, okr. Litoměřice

Rodinný dům 6 Ložnice 2 Koupelna 2 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení dvougenerační rodinný dům, který se nachází v ulici Čechova 302, 411 17 Libochovice – část obce Libochovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko to vše zapsáno na LV: 496, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, včetně pozemku st. 403; součástí pozemku je stavba, p.č. 9.

Rodinný dům čp. 302 je tvořen dvěma NP, sklepem přístupným ze dvora (1.PP) a půdním prostorem. Dům je zděný objekt s půdním prostorem pod sedlovou střechou, jež je přístupný z prostor podesty ve 2.NP. RD je vystavěn na kamenných základech (převážně kámen, opuka) bez zjištěné izolace proti zemní vlhkosti, s obloženým soklem keramickým páskem, obvodové zdivo je smíšené (kámen – opuka, cihla) o tl. 40cm, stropy jsou dřevěné rovné, nad 1. PP a v části 1.NP klenba, krov je dřevěný vaznicový. Střešní krytina je z pálených tašek, část vyměněna. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu (žlaby, svody, parapety) opatřeny částečně nátěrem. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké, fasáda je břízolitová. Vnitřní obklady jsou v koupelnách a v části kuchyně. Dveře jsou hladké, lakované, částečně prosklené do ocelových zárubní.

Okna jsou dřevěná špaletová, ve 2.NP plastová. Podlahy jsou povlakové PVC, dřevo a koberec v obytných místnostech, v chodbách je dlažba a koberec, v koupelnách je keramická dlažba. Vytápění je ústřední, plynovým kotlem s rozvodem do radiátorů. V domě je rozvod světelné elektroinstalace. Rozvod TUV i SV je proveden, zdrojem teplé vody je plynový kotel resp. ele. boiler. Odkanalizování je od všech hygienických zařízeních. V koupelnách umyvadla, vany, sprchový kout, 2x samostatné WC. Rodinný dům je napojen na rozvod elektrické energie, veřejnou kanalizaci, vodu z řadu, plyn. Součástí nemovitosti jsou venkovní úpravy v běžném rozsahu – oplocení, pergola, část zpevněné plochy, venkovní zídky a schody, přípojky inž. sítí. Na pozemku p.č. 9 se nachází vedlejší, zděná stavba s pultovou střechou, využívána jako skladový prostor.

Výčet místností orientačně:

– 1.PP 20,00 m2

– 1.NP 78,00 m2

– 2.NP 64,00 m2

– Celkem 162 m2

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli.

Sdílejte: