200 000 Kč

Spoluvlastnický podíl 1/2 na RD 3+1 s pozemky Dyjákovice č.p. 232, okr. Znojmo

Dům 3 Ložnice 1 Koupelna 2 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 na rodinném domu 2+1 s pozemky v obci Dyjákovice 232, 671 26 Dyjákovice, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, to vše vedeno na LV č. 187 k.ú. Dyjákovice.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel:  603 / 515 005

Objekt pro bydlení č. pop. 232 je zděným samostatně stojícím trvale obydleným rodinným domem se dvěma nadzemními podlažími, kdy 2.NP se rozprostírá pouze na západní části zastavěné plochy. Dle veřejně dostupných informací dům obsahuje jeden byt. Dům je proveden jako zděný. Zastřešení je nad větší, západní částí RD provedeno sedlovou střechou a krytinou z eternitových šablon. Východní část RD je pouze jednopodlažní s plochou střechou. Vnější omítky jsou břizolitové. Okna v domě jsou dřevěná. Dům je dle informací dostupných k datu ocenění napojen na el. energii. Místní šetření bylo provedeno pouze z exteriéru, ostatní konstrukce tak nebylo možno zjistit. Znalec je tak uvažoval v běžném standardu. Pro ocenění bylo využito předpokladu, že RD je napojen na zdroj vody a kanalizace je řešena septikem. Dle sdělení starosty obce Dyjákovice byl RD vystavěn kolem roku 1960. Stavebně-technický stav odpovídá stáří a prováděné pouze základní údržbě. Orientační zastavěná plocha rodinného domu vycházející z katastrální mapy činí 89 m2, užitná plocha vycházející z dostupných podkladů tedy činí 125 m2. Z mapových podkladů lze vyčíst, že se na zahradě za domem, nacházejí vedlejší stavby, které jsou dostupné pouze přes pozemky dlužníka a nebylo možné ji blíže specifikovat bez umožnění přístupu k nim. Znalec předpokládal, že tyto stavby jsou využívány jako hospodářská stavení pro chov drobného zvířectva, dílna či skladovací prostory.

Pozemek parc. č. 1732/2, k.ú. Dyjákovice o výměře 975 m2 je v KN evidován ve druhu pozemku zahrada. Ve skutečnosti je pozemek využíván jako zahrada se stromovými jedinci. Pozemky se nenachází v záplavovém území. Oceňované pozemky tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné prostřednictvím pozemku parc. č. 1732/1, evidovaném v KN jako ostatní plocha – ostatní komunikace ve vlastnictví obce Dyjákovice.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici.  Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově vymezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Sdílejte: