Spoluvlastnický podíl 2/3 na RD bez č.p./ev.č. v obci Pavlice, okr. Znojmo

Dům 4 Ložnice 1 Koupelna 1 Garáž 2 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení spoluvlastnický podíl 2/3 na stavbě bez č.p./ev.č. v obci Pavlice, okr. Znojmo, vše zapsané na LV č. 211 pro k.ú. Pavlice, obec Pavlice, St.26 o velikosti 535 m2, zapsané jako zbořeniště, včetně nezapsané stavby.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel:  603 / 515 005

Pozemek se nachází v obytné zóně obce, je mírně svažitý, trojúhelníkového tvaru. Okolí tvoří obdobná zástavba objektů rodinného bydlení. Pozemek je zčásti zastavěn zděným objektem bez č.p./ev.č., zbylá část je využívána jako zahrada. Stavební povolení bylo pravděpodobně vydáno v 80. letech 20.stol., stavba byla dokončena kolem roku 1985. Dle dostupných informací stavba nebyla zkolaudována, ani zapsána do KN. Stavba je přesto využívána k bydlení. Dům je zděný, samostatně stojící objekt s 1PP a 1NP a plochou střechou. V 1. PP se pravděpodobně nachází garáž, skladové prostory a kotelna. V 1.NP potom pravděpodobně předsíň, kuchyň, koupelna, WC a tři pokoje. Objekt je pravděpodobně napojen na rozvod elektrické energie, vodu z řadu, HUP na hranici pozemku, kanalizace vlastní do jímky. Vytápění předpokládáno lokální na tuhá paliva, nebo ÚT na TP, příprava TUV v el. boileru, okna dřevěná a plastová, střešní krytina asfaltové pásy, klempířské konstrukce pozinkovaný plech, podlahy předpokládány pokryty dlažbou, pvc, keramický obklad v kuchyni a koupelně. Před objektem je část zpevněné plochy, venkovní kamenné schody, přípojky inž. sítí. Objekt je s mírně zanedbanou údržbou.

Základní občanská vybavenost (OÚ, obchod, MŠ, ZŠ 1. – 5. roč., hřiště) v místě, úplná občanská vybavenost v cca 18km vzdáleném Znojmě.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje v přímém prodeji nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově vymezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na spoluvlastnickém podílu nemovitosti.

Sdílejte: