nejvyšší nabídce

Spoluvlastnický podíl na RD 4/6 Ořechov 213, okr. Uherské Hradiště

Dům 1 Koupelna 1 Garáž

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 4/6 na rodinném domu, který se nachází v ulici Ořechov 213, 687 37 Ořechov, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj. Nemovitost rodinného domu na pozemku parcela č. St. 253, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Ořechov, č.p. 213, rod. dům, stavba stojí na pozemku St. 253; spoluvlastnický podíl o velikosti 4/6 na pozemku parcela č. 2633/3, zahrada; vše je zapsané na LV č. 654 pro obec Ořechov a k.ú. Ořechov u Uherského Hradiště, vedeném u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel. 603 515 005

Jedná se o zděnou stavbu rodinného domu s jedním nadzemním podlažím a podkrovím bez účelového využití se sedlovou střechou. Konstrukce stavby: základy kamenné bez izolací, stavba je zděná bez izolací. Střecha je řešena sedlová s dřevěným krovem s krytinou taškovou. Omítky jsou vápenné štukové venkovní. Dveře jsou dřevěné, okna plastová. Stáří stavby RD je v základní stavbě přes 100 let. Objekt je bez zásadních rekonstrukcí, bez údržby. Zadní část domu – hospodářská část (chlévy) ve stáří s domem bez údržby. Předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.

Pozemková parcela st. 253 o výměře 321 m2 – druh zastavěná plocha a nádvoří

Pozemky.:
Jedná se o pozemek ve funkčním celku se stavbou RD. Přístup je řešen ze zpevněné
místní průjezdní komunikace. Možnost napojení je na veškeré inženýrské sítě. Pozemek je
rovinatý a úzký – neudržovaný. Parkování možné na vlastním pozemku. Pozemek je bez
plného oplocení.

Pozemková parcela 2633/3 o výměře 1133 m2 – dluh pozemku zahrada

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!! Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Sdílejte: