Soubor lesních pozemků v k.ú. Holubov, okr. Český Krumlov

Pozemek

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení soubor lesních pozemků nacházejících se v okolí obce 382 03 Holubov, okres Český Krumlov.Jedná se o pozemek p. č. 440/2 – lesní pozemek, p. č. 943/5 – lesní pozemek, p. č. 1049/1 – lesní pozemek, p. č. 1093/17 – lesní pozemek, p. č. 1093/18 – lesní pozemek. Vše zapsáno na LV 1053, k. ú. Holubov, obec Holubov, vedené u KÚ pro Jihočeský kraj, KP Český Krumlov.

 

Nabízené pozemky parc. č. 440/2, parc. č. 943/5, parc. č. 1049/1, parc. č. 1093/17 a parc. č. 1093/18 se nacházejí cca 100 – 800 m okolo zastavěné části obce Holubov.

 

Jedná se o soubor nesousedících lesních pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako lesní pozemky o výměře 8 455 m2. Na pozemku parc. č. 1049/1 je porost vykácený a nacházejí se na něm náletové keřové porosty. Na pozemku parc. č. 440/2 se nachází smrkový lesní porost starý cca 94 let. Na pozemku parc. č. 943/5 se nachází borovicový lesní porost starý cca 89 let. Na pozemcích parc. č. 1093/17 a parc. č. 1093/18, mezi kterými vede nezpevněná cesta, se nachází jehličnatý lesní porost (borovice, smrk) starý cca 89 let a smíšený lesní porost (borovice, bříza, smrk, modřín) starý cca 30 let. V době oceňování byly pozemky využívané.

 

K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1275, který je ve vlastnictví České republiky.

 

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní.

 

Celková výměra všech pozemků 15 463 m2.

 

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti – nemovitost je tak zcela oddlužena.

Sdílejte: