Soubor pozemků vhodných k zástavbě obec Mělník

Pozemek

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení soubor pozemků vhodných k výstavbě rodinných domů v místě zvaném Na Vídrholci na okraji obce Mělník. Jedná se o pozemky orné půdy parc. č. 6390, 6393/1, 6393/5 a ovocného sadu parc. č. 6389 to vše zapsáno na LV č. 4050 pro katastrální území Mělník, Středočeský kraj.

Jedná se o čtyři na sebe navazující pozemky o celkové výměře 12 023 m2. Pozemky nejsou udržované, jsou zarostlé náletovým porostem. Na pozemcích se nachází porost různých stromů, keřů a další travní porost. Pozemky nejsou připraveny k jakékoliv výstavbě, nejsou rozparcelovány ani kompletně zasíťovány. Nejsou zde vybudovány příjezdové komunikace po odbočení z hlavní silnice. Pozemky jsou rovinaté a nejsou oploceny. Na východní straně sousedí se silnicí č. I/9, ze které jsou přístupné. Z ostatních stran se nachází rodinné domy a stavební pozemky na okraji města Mělník s velmi dobrou dopravní dostupností. Předmětné pozemky nejsou v zátopové oblasti.

Pozemky jsou svým umístěním vhodné k zástavbě rodinnými domy.

– parcela č. 6389 výměra 3 838 m2

– parcela č. 6390 výměra 6 272 m2

– parcela č. 6393/1 výměra 1 093 m2

– parcela č. 6393/5 výměra 820 m2

Výměra pozemků celkem 12 023 m2

Podle územního plánu města Mělník jsou pozemky parc. č. 6389 a 6390 vedeny jako plochy občanské vybavenosti. Pozemky parc. č. 6393/1 a 6393/5 jsou vedeny jako plochy všeobecné obytného území. Pozemky však nejsou k výstavbě připraveny.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti – nemovitost je tak zcela oddlužena.

Sdílejte: