Pozemek č. 1139/3 Vojnův Městec, okr. Žďár nad Sázavou

Pozemky

Kontaktujte nás

Nabízíme vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení neoplocený pozemek, situovaný u hlavní silnice I/37 vedený jako pozemek ostatní plochy. Pozemek se nachází na okraji obce Vojnův Městec, 591 01 Vojnův Městec, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, Česko na pozemku parc. č. 1139/3, to vše v LV 321 k. ú. Vojnův Městec.

 

Předmětný pozemek ostatní plochy parc. č. 1139/3 je umístěn v jižní části obce Vojnův Městec. Jedná se o neoplocený pozemek, čtvercového tvaru. V rámci místního šetření bylo zjištěno, že se na pozemku nachází technická stavba určená pro zásobování vodou. Stavba má plochou střechu, plechové vchodové dveře a malá okna. Na zbylé části pozemku je travní porost, keře a stromy. Vedle pozemku je umístěno oplocené parkoviště. Přístup na pozemek je možný ze silnice první třídy.

 

Pozemek parc. č. 1139/3 je v územním plánu veden jako součást plochy technické infrastruktury – zásobování vodou. Dle textové části územního plánu je na pozemku možné umisťování staveb, zařízení a sítí technického vybavení na úseku zásobování vodou. Přípustným využitím je izolační, rozptýlená zeleň a podobně.

 

Na pozemku parc. č. 1139/3 se nachází stavba. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užitné plochy činí 20 m2, obestavěný prostor činí odhadem 90 m3.

 

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej podléhá schválení zajištěného věřitele. V případě Vašeho zájmu nás telefonicky kontaktujte.

Sdílejte: