Spoluvlastnický podíl 1/6 na souboru pozemků o celkové výměře 14.819 m2, včetně RD, Ledce u Židlochovic

Dům 5 Ložnice 2 Koupelna 1 Garáž 2 Podlaží

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na souboru sousedících a navazujících pozemků o celkové výměře 14.819 m2, které společně tvoří lichoběžníkový útvar. Přibližně uprostřed je umístěn rodinný dům č.p. 58, jenž je součástí pozemku p.č. 333.

Nemovitost zpeněžuje makléř Pavel Smíšek tel:  603 / 515 005

Spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemcích p. č. 328/1 – ostatní plocha, p. č. 328/2 – ostatní plocha, p. č. 328/3 – ostatní plocha, p. č. 328/4 – ostatní plocha, p. č. 329/7 – orná půda, p. č. 329/8 – orná půda, p. č. 333 – zastavěná plocha a nádvoří (součástí je stavba Ledce, č. p. 58, rod. dům), p. č. 335/1 – ovocný sad, p. č. 335/2 – ovocný sad, p. č. 335/4 – ovocný sad, p. č. 335/5 – ovocný sad, p. č. 335/6 – ovocný sad, p. č. 335/7 – ovocný sad a p. č. 335/8 – ovocný sad. Vše zapsáno na LV 131, k. ú. Ledce u Židlochovic, obec Ledce, vedené u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno – Venkov a dále spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku p. č. 334 – ostatní plocha. Vše zapsáno na LV 461, k. ú. Ledce u Židlochovic, obec Ledce, vedené u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno – Venkov.

Nemovitosti se nachází na severním okraji obce Ledce, mimo souvisle zastavěnou část, a to po levé straně silnice ve směru na Rajhrad. Dům je od silnice vzdálen cca 80 m. Rodinný dům je zděný, dvoupodlažní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou, přičemž má menší přízemní přístavbu se sedlovou střechou. Příslušenství domu a okolních pozemků tvoří zděný zemní sklep, menší dřevník, nepoužívaná studna, splašková jímka, přípojka kanalizace do jímky, přípojka vody na veřejný řad, přípojka elektro (na pozemku před domem je koncový sloup vzdušného vedení) a oplocení z pletiva s vjezdovou bránou. Od silnice je dům přístupný po prašné cestě, které vede kolem domu až k hornímu okraji pozemku. Obec disponuje pouze základní občanskou vybaveností: kulturní dům, obchod, hostinec, kaple, dětské hřiště. V obci jsou provedeny veřejné rozvody kanalizace, vody a plynu. Obec je obsluhována autobusovou dopravou.

Znalecký posudek na vyžádání k dispozici.

Sdílejte: