SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL o velikosti 1/4 na pozemcích o rozloze 87 320 m² – Hubenov u Borotic, okr. Příbram

Pole

Kontaktujte nás

Nabízíme Vám exkluzivně v rámci probíhajícího insolvenčního řízení SPOLUVLASTNICKÝ podíl o velikosti 1/4 na pozemcích ostatní plochy parc. č. 48, 49, 50/3, 56, 533 a 537, trvalého travního porostu parc. č. 50/1, 50/9, 51/1, 532/1, 534 a lesní pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/2, 532/3, 532/4 a 536 v katastrálním území Hubenov u Borotic, okr. Příbram v blízkosti vodní nádrže SLAPY to vše zapsané na LV č. 112 k. ú. Hubenov u Borotic.

Předmětné pozemky jsou umístěny jihovýchodně od části obce Borotice Hubenov. Nemovitosti leží severně a jižně od Hubenovského potoka. Jedná se o lokalitu zemědělských a lesních pozemků. V blízkosti je také zastavěná část obce.

Předmětné pozemky jsou představeny pozemky ostatní plochy parc. č. 48, 49, 50/3, 56, 533 a 537, trvalého travního porostu parc. č. 50/1, 50/9, 51/1, 532/1, 534 a lesní pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/2, 532/3, 532/4 a 536.

Pozemky jsou rozčleněny do dvou lokalit. Severně od Hubenovského potoka leží pozemky parc. č. 48, 49, 50/1, 50/3, 50/9, 51/1 a 56. Jedná se o pozemky tvořící jednotný funkční celek nesouměrného tvaru. Pozemky jsou rovinaté až mírně svažité. Na pozemcích se nachází zejména trvaní porost a částečně lesní porosty. Pozemky parc. č. 50/3 a 56 jsou u zastavěného území obce. Přístup na pozemky je možný zejména po polních cestách a sousedních pozemcích. Sousední pozemky jsou tvořeny taktéž zemědělské, severně se pak nachází rodinné domy.

Jižně od Hubenovského potoka jsou pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 533, 534, 536 a 537. Pozemky tvoří jednotný funkční celek taktéž nesouměrného tvaru. Pozemky jsou mírně svažité až svažité. Na pozemcích je zejména lesní porost a zemědělská půda. Přístup na pozemky je možný především po polních cestách. Jižně od pozemků je vodní nádrž Slapy. Sousední pozemky tvoří lesy a zemědělské pozemky. Severně od pozemků je zastavěné území obce.

Dle územního plánu obce Borotice jsou pozemky parc. č. 48, 49, 50/1, 50/3, 50/9, 51/1, 56, 532/1 a 534 vedeny jako zemědělské plochy. Pozemky parc. č. 527/1, 527/2, 530, 531, 532/2, 532/3, 532/4, 533, 536 a 537 jsou dle územního plánu vedeny jako součást lesních ploch.

Údaje obsažené v této kartě nemovitosti mají informativní charakter. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1731 nebo § 1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této indikativní nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy.

Kupní smlouva se uzavírá přímo s insolvenčním správcem…!! Znalecký posudek na vyžádání k dispozici. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek tak není časově omezeno. Prodejem nemovitosti zanikají ze zákona veškeré finanční zástavy na nemovitosti.

Sdílejte: